Ενημέρωση για λειτουργία του φυσικού μας καταστήματος

Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα και όλες τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του COVID-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Infosol είναι λειτουργική και αντιμετωπίζει όλη την κατάσταση προσπαθώντας για το καλύτερο δυνατό.

Έχουμε λάβει όλα τα δυνατά μέτρα και τις απαραίτητες προφυλάξεις για να προστατέψουμε τους εργαζομένους μας και να παραμείνουμε πλήρως λειτουργικοί ως εταιρεία.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι της εταιρείας βρίσκονται σε λειτουργία γραφείου από το σπίτι, με τη βοήθεια της πληροφορικής και της λογιστικής υποστήριξης απευθείας από το γραφείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί ή εμπόδια όσον αφορά τον εφοδιασμό και τις μεταφορές. Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι για την ασφάλεια όλων, θα διακόψουμε τις παραλαβές από το κατάστημά μας.

Ως εκ τούτου, για το τρέχον χρονικό διάστημα εκτελούμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας χωρίς σημαντικές διαταραχές. Παρακολουθούμε στενά όλη την κατάσταση της αγοράς και θα προσπαθούμε ώστε οι συνέπειες της πανδημίας να μας επηρεάσει μακροπρόθεσμα το λιγότερο δυνατόν. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν για πιθανές καθυστερήσεις όσον αφορά τη συνεργασία μας.

Προς το παρόν, ευχόμαστε σε σας και στις οικογένειές σας να παραμείνουν υγιείς και ασφαλείς. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη πανδημία και να επιστρέψουμε σύντομα όλοι στην κανονική μας ζωή.